Afkoop en de beperking van de aftrek van partneralimentatie…

Het Belastingpakket 2019 dat de regering op Prinsjesdag bekendmaakte bevat een belangrijke wijziging op het gebied van de belastingaftrek van partneralimentatie.

In de komende jaren zal de belastingaftrek van partneralimentatie in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting stapsgewijs worden beperkt, waarbij de verschuldigde partneralimentatie straks nog maar aftrekbaar zal zijn tegen een tarief van maximaal 36,93%.

Afkopen verstandig?

Bij een belastbaar inkomen hoger dan ca. € 68.500 per jaar kan de aftrekbeperking forse gevolgen hebben. Het is te overwegen om de alimentatie in 2018 of 2019 geheel of gedeeltelijk af te kopen, zodat maximaal gebruik kan worden gemaakt van het fiscale voordeel. Om maximaal van het fiscale voordeel te profiteren, kan het slim zijn de afkoop van partneralimentatie te verdelen over meerdere jaren (bijvoorbeeld 2019 en 2020). Bij de keuze voor afkoop van partneralimentatie, zal ook aandacht geschonken moeten worden aan diverse overige gevolgen:

  • Middeling: het betalen van een afkoopsom kan betekenen dat uw inkomen daardoor laag wordt en een aftrek oplevert tegen een lager tarief dan nu op u van toepassing. Dat is nadelig. Dit nadeel kunt u grotendeels voorkomen door gebruik te maken van de middelingsregeling, waarbij de belasting wordt herrekend op basis van een gemiddeld inkomen van drie jaren. Voor de ontvangende partner kan middeling voordelig uitpakken doordat de heffing over de afkoopsom ook wordt herrekend en op deze wijze plaatsvindt tegen een lager tarief.
  • Box 3: de afkoopsom vermindert de grondslag van box 3 voor de betalende partner. Evenzo geldt dat de afkoopsom voor de ontvangende partner kan leiden tot heffing in box 3.
  • Premie Zorgverzekeringswet: Over ontvangen partneralimentatie is de ontvangende partner Premie Zorgverzekeringswet verschuldigd. Dat geld ook voor de afkoopsom van partneralimentatie. Deze premie is echter gemaximeerd op een bedrag van (afgerond) € 3.200. Bij de afkoop is het daarom verstandig aandacht te schenken aan de gevolgen voor de premie Zorgverzekeringswet.
  • Toeslagen: Het recht op toeslagen is mede afhankelijk van het vermogen. Bij een afkoopsom neemt het vermogen van de ontvanger toe, zodat dit effect kan hebben op de hoogte van de toeslagen.

Hoe bereken je de hoogte van de afkoopsom?

Bij de vaststelling van de afkoopsom voor partneralimentatie gaat het erom alle van belang zijnde factoren op een goede manier mee te nemen. Zo is het o.a. relevant om rekening te houden met:

 

  • het risico van overlijden;
  • de kans op hernieuwd samenwonen die het einde van de partneralimentatieverplichting zou betekenen;
  • rente en indexatie;

 

Door al deze factoren mee te wegen, kan een eerlijke, objectieve afkoopsom worden bepaald die recht doet aan de belangen van beide partijen.

 

Bepaling afkoopsom door Juist! Echtscheidingsfiscalisten

Juist! Echtscheidingsfiscalisten heeft in eigen beheer een unieke module ontwikkeld waarin aan de hand van alle, relevante factoren een eerlijke, objectieve afkoopsom kan worden berekend. Juist! Echtscheidingsfiscalisten is de specialist op het gebied van de begeleiding van afkoop van partneralimentatie. De door ons verzorgde berekeningen en begeleiding worden veel gebruikt door mediators en echtscheidingsadvocaten. Door middel van een heldere rapportage en berekening van de afkoopsom ontvangt u van ons een onafhankelijk en objectief advies met optimaal fiscaal resultaat.

Wilt u meer weten over de afkoop van partneralimentatie of een afkoopberekening laten opstellen door ons? Neemt u gerust contact op met ons kantoor.