Benutten woningschenkvrijstelling bij echtscheiding

Indien scheidende partners de woning of overwaarde van de woning aan één van de partners willen laten toekomen zonder dat daarvoor compensatie plaatsvindt, wordt dat in beginsel als een schenking gekwalificeerd waarover schenkbelasting is verschuldigd.

 

 

Voor deze situatie zouden partijen gebruik kunnen maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting ter grootte van € 100.000. Deze regeling kan ook tussen (ex-) partners worden toegepast bij echtscheidingssituaties!

Met gebruikmaking van deze faciliteit bent u wellicht in staat gevolg te geven aan de wens van partijen op een fiscaalvriendelijke manier waarbij u schenkbelasting kunt besparen.

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist!Alert-Echtscheiding. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl