Berekeningsmodule afkoopsom partneralimentatie beschikbaar!

In onze vorige blog hebben wij u op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van een berekeningsmodule om op onderbouwde wijze een afkoopsom van partneralimentatie vast te kunnen stellen. Wij zijn er trots op mee te kunnen delen dat deze tool inmiddels beschikbaar en inzetbaar is.

Verantwoorde berekening

In opdracht van Juist! Echtscheidingsfiscalisten heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd en relevante statistische data aan ons gerapporteerd. Aan de hand van deze data zijn wij in staat berekeningen te vervaardigen van de afkoopsom van partneralimentatie waarin de elementen overlijden, hernieuwd samenwonen en inkomenswijzigingen op statistisch correcte wijze worden verdisconteerd in de berekening van een afkoopsom.

Belang voor de praktijk

Met de module zijn wij in staat een verantwoorde berekening van afkoop van partneralimentatie (betaling van een bedrag ineens) te overleggen. Minstens zo belangrijk voor de praktijk is dat ook berekend kan worden welk partneralimentatiebedrag geacht wordt te zijn afgekocht uitgaande van een bepaald bedrag. Deze berekening is bijvoorbeeld opportuun ingeval het wenselijk is een bevoordeling in de vermogensafwikkeling als afkoop partneralimentatie aan te merken. In dat geval is immers van belang vast te stellen welke resterende partneralimentatie-aanspraak resteert nà de afkoop.

Aan de hand van leeftijd, gezins- en inkomenssituatie wordt een berekening opgesteld die aansluit bij het profiel van betrokkenen. Door middel van deze berekening is men in staat de afkoop-waarde te onderbouwen en objectiveren, hetgeen goede diensten kan bewijzen bij de (mediation-) onderhandelingen of verantwoording van gemaakte keuzes richting partijen en/of Belastingdienst.

De uitkomsten worden gerapporteerd in een overzichtelijke rapportage en een uitgebreide toelichting op de berekening. Meer weten? Neemt u gerust contact op met Juist! Echtscheidingsfiscalisten.

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl