Fiscaal slim de eigen woning behouden na een echtscheiding

Het wordt steeds lastiger voor scheidende koppels om de eigen woning voor een van beiden te behouden. Een mogelijke oplossing is het benutten van de fiscale mogelijkheden door de alimentatie – op een juiste manier – af te kopen.

Met ingang van 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Nieuwe leningen moeten in maximaal 30 jaar volledig afgelost worden. Pas dan heeft de huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. Deze maatregelen voeren de druk nog verder op voor scheidende koppels die de eigen woning graag voor een van beiden zouden willen behouden.

Door de steeds strengere regels die banken in acht nemen voor het verstrekken van hypotheken, zijn er steeds minder mogelijkheden om de woning door de minst verdienende partner te laten overnemen. Banken zijn (terecht) huiverig ten aanzien van het meenemen van partneralimentatie bij de beoordeling van de vraag of iemand de rente en aflossing kan betalen. In de praktijk blijven scheidende partners met het vervelende gevoel achter, dat behoud van de woning financieel mogelijk zou moeten zijn, maar dat er geen bank bereid is het te financieren.

Maak gebruik van de fiscale mogelijkheden

Om de financiële puzzel wel compleet te krijgen, zou gebruik kunnen worden gemaakt van (gedeeltelijke) afkoop van alimentatie.

(Gedeeltelijke) afkoop van alimentatie

Partners kunnen afspreken de partneralimentatie geheel of gedeeltelijk af te kopen. In dat geval ontvangt de minst verdienende partner een bedrag ineens dat gebruikt zou kunnen worden voor de overname van de woning.

Bij een juiste vastlegging van deze afspraken en correcte timing van de betaling van dit bedrag, kan deze afkoopsom netto worden ontvangen. Essentieel daarbij is dat de echtscheiding is afgewikkeld (ingeschreven bij de gemeente) én dat de partners kiezen voor fiscaal partnerschap in het jaar waarin de afkoopsom wordt uitbetaald. Omdat de keuze voor het toepassen van partnerschap ook andere consequenties heeft (bijvoorbeeld voor het recht op heffingskortingen), is het essentieel u hierover goed te laten adviseren. Maak gebruik van de fiscale mogelijkheden die er zijn om de door u gewenste afwikkeling te bereiken. Graag vertel ik u meer over deze en andere slimme fiscale oplossingen.

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl