Introductie Vermogensverdelingsapplicatie voor echtscheidingen!

 De Juist! (Echt)scheidingsfiscalisten Vermogensverdeling is een unieke applicatie waarin niet alleen op eenvoudige wijze de vermogensverdeling bij echtscheiding in kaart kan worden gebracht, maar waarbij tevens de ingegeven verdeling automatisch en real time wordt gecontroleerd op fiscale/financiële valkuilen en adviesmogelijkheden.

Onze jarenlange ervaring met fiscale begeleiding van (complexe) echtscheidingen is in deze applicatie ondergebracht en staat garant voor een solide fiscale en financiële afwikkeling van echtscheidingen zonder verassingen achteraf. Geen algemene, weinig concrete adviezen, maar 100% op de specifieke situatie toegesneden aandachtspunten die niet over het hoofd gezien mogen worden bij een solide afwikkeling van de echtscheiding.

De applicatie is modulair opgebouwd. De prettig en efficiënt werkende module om de vermogensverdeling in kaart te brengen wordt de basis editie kosteloos beschikbaar gesteld. (Excel model hier te downloaden). Hiermee verwerkt u in een handomdraai de financiële gegevens in een overzichtelijke vermogensverdeling.

De signalering van aandachtspunten doet zijn werk op de achtergrond en geeft via een helder overzicht weer welke aandachtspunten en oplossingsrichtingen zijn gesignaleerd in de opgegeven vermogensverdeling. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • signalering van fiscale en financiële knelpunten
  • signalering van onlogische combinaties en fouten in de verdeling

Door de vermogensverdeling simpelweg aan ons toe te zenden, lichten wij deze items niet alleen toe, maar diepen uiteraard ook de mogelijke oplossingsrichtingen uit.

Met de introductie van de Juist! (Echt)scheidingsfiscalisten Vermogensverdeling bieden wij intermediairs werkzaam in de echtscheidingspraktijk een volwaardig en uniek adviesconcept dat concreet inzetbaar is in de dagelijkse praktijk. Nog nooit was het zo eenvoudig om het convenant ook fiscaal en financieel 100% te borgen en financiële verassingen te vermijden.

Automatisch signaleren aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl