Kinderalimentatie toch aftrekbaar?

Met ingang van 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk betaalde kinderalimentatie als uitgave levensonderhoud in mindering op het belastbaar inkomen van box 1 te brengen. Op grond van eerdere jurisprudentie is het echter mogelijk toch een aftrekpost voor kinderalimentatie op te voeren.

In 2011 heeft ons hoogste rechtscollege beslist dat een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie in beginsel als schuld in box 3 meegenomen kan worden. Aangezien deze onderhoudsverplichtingen ook als persoonsgebonden aftrekpost in mindering op het inkomen gebracht konden worden, volgde al snel reparatie: voor verplichtingen waaruit betalingen voortvloeien die in mindering op het inkomen kunnen worden gebracht als persoonsgebonden aftrekpost is opname van een schuld in box 3 uitgesloten.

Op basis van het schrappen van de aftrekbaarheid van kinderalimentatie als persoonsgebonden aftrekpost per 1 januari 2015, herleeft mitsdien de mogelijkheid de schuld op te voeren in box 3!

Advies

Op grond van de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie is het mogelijk de toekomstig te betalen kinderalimentatie te berekenen en als schuld op te voeren in box 3. Of dat tot daadwerkelijk fiscaal voordeel leidt, is afhankelijk van de vraag of u voldoende positief vermogen in box 3 heeft waarop u de schuld in mindering kunt brengen; een negatief vermogen kan in box 3 immers nooit leiden tot een teruggave!

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl