Uitbreiding Juist! Alert Echtscheiding

Afgelopen periode zijn er diverse aanpassingen en uitbreidingen in de functionaliteit van Juist! Alert Echtscheiding doorgevoerd:

  • uitbreiding weergavemogelijkheden van de in kaart gebrachte vermogensverdeling waarbij naar keuze de verschillende vermogens al dan niet getoond kunnen worden.

  • verbetering van de weergave van grafieken van de vermogensafwikkeling.

 

  • toevoeging diverse adviesalerts om het dossier nog completer te analyseren en beoordelen op fiscale / financiële aandachtspunten.

Voor de volgende release staan diverse wijzigingen en verbeteringen van de gebruikerservaring op de planning, o.a.:

  • uitbreiding mogelijkheden cliënten inlog waarbij functionaliteit wordt geboden om cliënten niet alleen inzage in het dossier te verschaffen, maar het ook mogelijk wordt cliënten zelf de vermogensinventarisatie en – verdeling voor te bereiden en op te stellen.
  • verbeteringen in de weergave van de adviesalerts waarbij meer onderscheid wordt gemaakt tussen fiscale risico’s en tips/adviespunten.

Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl