Voorkom onvoorziene fiscale consequenties bij echtscheiding!

Bij de verdeling en verrekening van het vermogen bij echtscheiding liggen veel fiscale risico’s op de loer. De ervaring leert dat de fiscale consequenties van de afspraken vaak laat in de echtscheidingsprocedure worden besproken en aan de orde gesteld. Soms komen ongewenste fiscale gevolgen pas aan het licht op het moment dat de fiscale aangifte opgesteld wordt en blijkt dat er forse bedragen aan inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting of schenkbelasting zijn verschuldigd die niet waren voorzien.

Inzicht in de fiscale consequenties is derhalve noodzakelijk om goede, solide afspraken tussen partijen te kunnen maken. Als knelpunten of risico’s op tijd worden gesignaleerd, dan kunnen partijen ook hierover afspraken maken. Bovendien kan op dat moment beoordeeld worden of slim gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt voor echtscheidingssituaties.

Juist! Alert-Echtscheiding biedt die fiscale borging voor een ieder die beroepsmatig betrokken is bij de begeleiding van echtscheidingen. In Juist! Alert-Echtscheiding opgevoerde echtscheidingsdossiers worden automatisch getoetst op fiscale aandachtspunten en risico’s zodat u nooit meer iets over het hoofd ziet.

Juist! Alert-Echtscheiding draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van uw dienstverlening door fiscale aandachtspunten al tijdens het maken van de afspraken in beeld te brengen. Dat voorkomt fiscale naheffingen en draagt bij een beter resultaat van uw begeleiding.

Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl