Onderneming

Een eigen onderneming leidt in echtscheidingssituaties vaak tot discussie. Het maken van goede afspraken is alleen mogelijk wanneer het fiscale en financiële effect van beslissingen op de lange termijn inzichtelijk wordt. Voor de onderneming, maar ook voor de privésituatie.

Om de effecten van uw echtscheiding inzichtelijk te maken, moeten onder andere de volgende zaken duidelijk worden:

  • Valt de waarde van uw bedrijf (bv, vof of eenmanszaak) onder het te verrekenen of te verdelen vermogen (bijvoorbeeld op grond van huwelijkse voorwaarden)?
  • Is er een pensioen in uw bedrijf opgebouwd?
  • Is er belasting verschuldigd over de waarde van het bedrijf als gevolg van de echtscheiding?

Scheiding, onderneming en de fiscus

Het voortbestaan van het bedrijf is in de regel in het belang van beide partijen. Zonder bedrijf is er immers geen inkomen en kan er ook geen alimentatie betaald worden. Een echtscheiding kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen, bijvoorbeeld wanneer:

  • de ondernemer de ex-partner moet uitkopen;
  • het bedrijf verkeerd wordt gewaardeerd;
  • het ondernemersinkomen wordt vastgesteld;
  • de afspraken niet zorgvuldig gemaakt worden waardoor het risico bestaat dat de fiscus overgaat tot belastingheffing over de waarde van het bedrijf.

Voorbeeld:
De waarde van het bedrijf van een in gemeenschap van goederen gehuwde ondernemer is gewaardeerd op € 500.000. Om zijn ex-partner uit te kopen, gaat hij een lening aan voor € 500.000, voor 6% rente per jaar. De jaarlijkse rentelasten zijn derhalve € 30.000. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met deze extra kostenpost bij de vaststelling van het ondernemersinkomen, dan wordt in feite twee keer betaald. De draagkracht van de ondernemer en daarmee ook de partneralimentatie wordt namelijk te hoog vastgesteld.

Continuïteit van het bedrijf

Een eigen onderneming neemt bij de afwikkeling van een echtscheiding een bijzondere plaats in. Om duurzame afspraken te maken, moet aan de belangen van beide partners recht gedaan worden. De continuïteit van de onderneming is hiervoor het fundament.

Als echtscheidingsfiscalist heeft een onderneming voor ons geen geheimen. Wij anticiperen op mogelijke problemen in de toekomst. Ongeacht of er een bv, vof of eenmanszaak bij de scheiding betrokken is.

Onze expertise als echtscheidingsfiscalist met uitstekende kennis van het echtscheidingsrecht maakt ons de partner voor uw advocaat of accountant. Ook wanneer u in overeenstemming met elkaar de afspraken maakt, is fiscaal advies onmisbaar. Neem vrijblijvend contact met ons op.