Samenwerken

Juist! Echtscheidingsfiscalisten biedt meerwaarde bij complexe echtscheidingen. Als de standpunten van scheidende partijen te ver uiteen liggen, heeft dat in veel gevallen te maken met onvolledige informatie of een onjuiste interpretatie van de situatie.

De expertise van Juist! Echtscheidingsfiscalisten vult dit hiaat op, door op creatieve en vakkundige wijze te adviseren op het gebied van fiscale en financiële vraagstukken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de fiscale en financiële consequenties van de echtscheiding. Door dit inzicht ontstaat er een basis om tot een afwikkeling te komen die ook fiscaal en financieel geborgd is.

Daarbij stellen wij het belang van partijen voorop en werken we graag samen met advocaten en mediators. Onze diensten zijn complementair en niet concurrerend. De rol van een echtscheidingsfiscalist is in die zin beperkt tot de specifieke expertise.

Waarborging

Bovendien heeft onze rol voor u als belangrijk voordeel dat de afwikkeling en gekozen oplossing fiscaal en financieel geborgd zijn. De kwaliteit van uw dienstverlening komt daarmee ook op een hoger niveau te staan.

In dergelijke trajecten waarborgen wij onze positie als onafhankelijk adviseur. Het kunnen werken zonder direct procesbelang stelt ons in staat altijd te streven naar de optimale fiscale en financiële uitkomst voor die specifieke situatie. Als echtscheidingsfiscalist leveren wij een constructieve bijdrage aan de discussie die u en de scheidende partners in staat stelt tot het maken van goede afwegingen.