Alimentatie

Een correcte vaststelling van alimentatie is complex. De rol van een echtscheidingsfiscalist hierbij is de interpretatie van de financiële en fiscale positie in combinatie met de formele spelregels. Ondernemingswinst wordt immers op een andere manier belast dan looninkomen of inkomen uit vermogen. U zult onder andere een antwoord moeten krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe wordt de hoogte van het inkomen van de alimentatiebetaler bepaald?
  • Wat zijn de fiscale consequenties voor de alimentatiebetaler en –ontvanger?
  • Welk fiscale tegemoetkomingen (heffingskortingen/toeslagen) zijn van toepassing?
  • Zijn er afspraken gemaakt die (onbedoeld) fiscaal als alimentatie worden aangemerkt?

Alimentatie en de fiscus

Voor de vaststelling of er sprake is van alimentatie heeft het fiscale recht eigen spelregels. Hierdoor ontstaan in de praktijk onaangename verrassingen. Een regeling/afspraak die niet als alimentatie is bedoeld, kan door de belastingdienst wel als zodanig worden gezien. Om de alimentatiebedragen als aftrekpost bij de belastingdienst te kunnen opvoeren, moeten de afspraken fiscaal correct in het convenant zijn vastgelegd.

Voorbeeld
Meneer en mevrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Meneer moet vanwege een aanzienlijk hoger inkomen partneralimentatie aan mevrouw betalen. Er wordt afgesproken de alimentatie af te kopen met een bedrag van € 80.000. Dit bedrag wordt op verzoek van mevrouw al uitbetaald voordat de echtscheiding officieel is uitgesproken, want mevrouw wil een andere woonruimte betrekken. Omdat de betaling voor het moment van inschrijving van de echtscheiding plaatsvindt, is deze betaling voor meneer niet aftrekbaar en voor mevrouw wel belast. Hadden zij gewacht tot na de inschrijving, dan was het fiscaal gezien voor beide partijen gunstiger geweest.

Optimale fiscale voordelen

Bij een echtscheiding is de begeleiding van zowel een advocaat als een fiscalist zeer nuttig. Veel fiscale zaken kunnen een rol spelen. Door een juiste inkomensplanning en fiscale begeleiding kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aftrekmogelijkheden, fiscale subsidies en tegemoetkomingen. Daarnaast worden fiscale complicaties vermeden.

Zeker bij alimentatievraagstukken loont het advies van Juist! Echtscheidingsfiscalisten. Neemt u gerust contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.