Eigen woning

De eigen woning houdt veel scheidende partners verdeeld tijdens een echtscheiding. Om goede beslissing te kunnen nemen is het belangrijk om de fiscale en financiële consequenties te kunnen overzien. Alle financiële zaken moeten daarvoor op een rij worden gezet. Enkele vragen waarover duidelijkheid moet komen zijn:

  • Is de woning eigendom van één van u of is deze gezamenlijk bezit?
  • Rest er nog een hypotheekschuld op de woning?
  • Heeft de woning overwaarde of onderwaarde?
  • Heeft één van beiden de wens om in de woning te blijven wonen?
  • Welke verzekeringen of beleggingen zijn er aan de hypotheek gekoppeld?
  • Hoe regelt u de zaken rondom de eigen woning en scheiding in uw belastingaangifte?

Eigen woning en de fiscus

Indien tijdens een echtscheiding de fiscale en financiële risico’s rondom de eigen woning en de hypotheek niet voldoende onderkend worden, bestaat het risico op grote financiële nadelen in de toekomst.

Enkele reële fiscale risico’s zijn:

  • geen gebruik kunnen maken van hypotheekrenteaftrek;
  • belastingheffing over het gebruik van de woning;
  • belastingheffing over de waarde van de levensverzekering.
Voorbeeld
In gemeenschap van goederen gehuwde partners hebben samen een eigen woning. In het kader van de echtscheiding wordt afgesproken dat mevrouw voorlopig in de woning mag blijven wonen. Meneer blijft de hypotheekrente betalen. De eerste twee jaar mag meneer de volledige rente in zijn belastingaangifte opvoeren als aftrekpost.

Deze oplossing wordt vaak toegepast en er lijkt op het eerste gezicht niets mis mee. Maar na twee jaar is er ineens een probleem. De hypotheekrente is dan niet meer volledig aftrekbaar. Dit belastingnadeel kan vele duizenden euro’s extra gaan kosten.

Fiscale kennis noodzakelijk

Of u nu in goed overleg uit elkaar gaat of niet, kennis van de complexe fiscale regelgeving is noodzakelijk om tot een goede afwikkeling te komen. Indien alle betrokken partijen oog hebben voor de fiscale knelpunten, is het mogelijk om gebruik te maken van de fiscale planningsmogelijkheden zonder financiële tegenvallers achteraf.

Als echtscheidingsfiscalist kunnen wij u adviseren over de optimale fiscale inrichting van de afspraken over uw eigen woning. Grote fiscale voordelen behoren tot de mogelijkheden, als u bereid bent samen afspraken te maken over de eigen woning.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.