Afkoop en de beperking van de aftrek van partneralimentatie…

Het Belastingpakket 2019 dat de regering op Prinsjesdag bekendmaakte bevat een belangrijke wijziging op het gebied van de belastingaftrek van partneralimentatie. In de komende jaren zal de belastingaftrek van partneralimentatie in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting stapsgewijs worden beperkt, waarbij de verschuldigde partneralimentatie straks nog maar aftrekbaar zal zijn tegen een tarief van maximaal 36,93%. … [Lees meer...]

Gaat u scheiden van een ondernemer/DGA dan staat u er als partner vaak alleen voor…

Wanneer u gaat scheiden van een ondernemer/DGA staat u er als partner van, vaak alleen voor. … [Lees meer...]

Uitbreiding Juist! Alert Echtscheiding

Afgelopen periode zijn er diverse aanpassingen en uitbreidingen in de functionaliteit van Juist! Alert Echtscheiding doorgevoerd: … [Lees meer...]

Juist! Alert-Echtscheiding: Echtscheiding en de complicaties bij verdeling van de woning met onderwaarde

Regeling aftrekbaarheid rente restschuld Ingeval de woning bij verkoop minder oplevert dan (hypotheek) schuld, wordt gesproken van onderwaarde of “onder water staan van de woning”. De restschuld die overblijft na een verkoop van de woning wordt fiscaal behandeld als een lening in box 3. De met deze restschuld samenhangende rente is daarom niet aftrekbaar. … [Lees meer...]

Echtscheiding en de “daadwerkelijke afkoop-fictie” bij verdeling!

In veel gevallen behoren tot het te verdelen of te verrekenen vermogen bij echtscheiding bestanddelen waarover nog inkomstenbelasting moet worden afgerekend met de Belastingdienst. Hierbij kan worden gedacht aan lijfrente-verzekeringen, de waarde van de onderneming of pensioenen. De berekening van de hierover verschuldigde inkomstenbelasting (latentie) gaat in de praktijk lang niet altijd goed! … [Lees meer...]

Eenvoudig vermogensverdelingen en -verrekeningen maken met Juist!Alert-Echtscheiding

Bij de begeleiding van scheidende partners dient een verdeling of verrekening van het vermogen te worden opgesteld. In Juist!Alert-Echtscheiding maakt u deze vermogensopstelling in een handomdraai voor zowel scheidende partners die in (algehele of beperkte) gemeenschap zijn gehuwd als voor partners met huwelijkse voorwaarden. … [Lees meer...]

Echtscheiding en afwikkeling Oudedagsvoorziening (ODV); nieuw V&A besluit van 24 mei 2018 van belang voor echtscheidingspraktijk!

Op 24 mei 2018 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in een V&A besluit (18-006) duidelijkheid gegeven over het vervreemden of omzetten van een OudeDagsVoorziening (ODV) bij echtscheiding. … [Lees meer...]

Introductieaanbieding Juist! Alert-Echtscheiding

Introductieaanbod voor echtscheidingsprofessionals: jaarlicentie € 450,- … [Lees meer...]

Voorkom onvoorziene fiscale consequenties bij echtscheiding!

Bij de verdeling en verrekening van het vermogen bij echtscheiding liggen veel fiscale risico's op de loer. De ervaring leert dat de fiscale consequenties van de afspraken vaak laat in de echtscheidingsprocedure worden besproken en aan de orde gesteld. Soms komen ongewenste fiscale gevolgen pas aan het licht op het moment dat de fiscale aangifte opgesteld wordt en blijkt dat er forse bedragen aan inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting of schenkbelasting zijn verschuldigd die niet waren voorzien. … [Lees meer...]

Lijfrente netto verdelen bij echtscheiding: let op de fiscaliteit!

Indien tot het af te wikkelen vermogen van scheidende partners één of meer lijfrentes behoren, moet goed rekening worden gehouden met de fiscale aspecten van de verdeling van deze lijfrente. Geruisloze verdeling van tot de gemeenschap behorend lijfrentekapitaal is enkel mogelijk door de polissen zodanig te splitsen dat beide partners een gelijk bedrag aan lijfrente-kapitaal krijgen toebedeeld. … [Lees meer...]