Vermogen

Wanneer u gaat scheiden, moeten uw bezittingen verdeeld worden. Naast de woning en de eigen onderneming, kunt u denken aan banktegoeden, een tweede woning of opgebouwd kapitaal in levensverzekeringen. Wat er precies verdeeld of verrekend moet worden, hangt onder andere af van de vraag of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.

Vermogen en de fiscus

Als vaststaat wat verrekend of verdeeld moet worden, kunt u dat in principe zelf regelen. U zult echter beducht moeten zijn op een aantal fiscale spelregels. Enkele voorbeelden waarbij de fiscale spelregels een groot nadelig effect kunnen hebben:

  • Een ongelijke verdeling kan ertoe leiden dat er volgens de fiscus sprake is van een schenking. Daarmee zal de ‘schenker’ een aanslag schenkingsbelasting tegemoet kunnen zien, terwijl dit absoluut niet zal voelen als een schenking!
  • Of en op welke manier een levensverzekering zonder belastingheffing verdeeld kan worden, is afhankelijk van de specifieke polis en is niet standaard te beantwoorden.
  • Een ongelijke verdeling van de lijfrenteverzekering kan ertoe leiden dat de verkregen waarde wordt belast.

Soortgelijke overwegingen spelen bij de afwikkeling van overige levensverzekeringen, zoals kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten in combinatie met de hypotheek voor de eigen woning. De vraag of de gewenste afwikkeling fiscaal zonder heffing kan plaatsvinden, is afhankelijk van het soort polis en de gewenste afwikkeling.

Voorbeeld
Meneer is in gemeenschap van goederen gehuwd en heeft drie lijfrenteverzekeringen.  In het geval van echtscheiding is afgesproken dat meneer zijn verzekeringen mag houden. Mevrouw krijgt daarvoor in de plaats een bedrag van € 3.000 dat gelijk is aan de helft van de waarde van de verzekeringen. Maar mevrouw is over dit bedrag inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een tarief van 52% betekent dit een fiscale heffing van ruim € 1.500!

De juiste fiscale behandeling bij vermogen

De belastingheffing had vermeden kunnen worden als meneer en mevrouw de verzekeringen in twee gelijke delen verdeeld hadden, waarbij aan beiden een gelijke waarde aan lijfrente toebedeeld zou worden. Daarnaast zijn er nog andere alternatieven denkbaar die leiden tot een evenwichtiger uitkomst. Bijvoorbeeld een hogere alimentatie in ruil voor het afzien van de lijfrente of het afstorten van een alimentatielijfrente.

De fiscale behandeling is dus van groot belang voor het eindresultaat. Als de fiscale consequenties niet goed zijn meegewogen bij het maken van de afspraken, kan een dergelijke verdeling een fikse (fiscale) schadepost opleveren. Als echtscheidingsfiscalist zijn wij uitstekend thuis in de mogelijkheden en onmogelijkheden om de fiscale regelgeving optimaal in uw voordeel te laten werken. Neemt u gerust contact op.