check scheidingscovenant

Wel of geen voljaars fiscaal partnerschap in het jaar van scheiding?

Waarom standaard kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap in je echtscheidingsconvenant onverstandig is

In een echtscheidingsconvenant worden afspraken vastgelegd over de gevolgen van de scheiding. In de fiscale paragraaf van het echtscheidingsconvenant wordt er vaak standaard voor gekozen om de aangifte over het scheidingsjaar gezamenlijk te doen en te kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap. Wat men zich niet realiseert is dat die keuze de aangifte inkomstenbelasting onnodig complex kan maken en tot discussie kan leiden. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over deze keuze.

Waarom standaard kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap onverstandig is

Standaard kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap kan onverstandig zijn, omdat dit de aangifte inkomstenbelasting onnodig complex maakt. Partijen moeten samen overleggen over de aangifte, wat moeizaam kan zijn. Daarnaast moeten partijen met elkaar achteraf nog fiscale aanslagen verrekenen, wat tot onenigheid kan leiden. Door fiscale optimalisatie en vrije toedeling van inkomsten en aftrekposten “verstoor” je namelijk de normale belastingteruggave of -betaling ten gunste van het behalen van een gezamenlijk fiscaal voordeel. Dat voordeel komt door die optimalisatie in de regel bij één van de partners terecht zodat over het verdelen daarvan goede afspraken gemaakt moeten worden.

Uitgangspunt zou moeten zijn dat in het convenant alleen een voljaars fiscaal partnerschap in het jaar van scheiding wordt overeengekomen als daar een goede, fiscale reden voor is. Het is daarom verstandig om eerst goed te kijken naar de individuele situatie en te bepalen of er fiscale redenen zijn die om het verlengde fiscale partnerschap in het convenant met elkaar af te spreken. Het is daarbij belangrijk om advies in te winnen van een fiscaal specialist, zoals Juist Echtscheidingsfiscalisten, om te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Redenen om te kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap

Er zijn verschillende situaties waarin het wel verstandig kan zijn om te kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap.

Zo kan het bijvoorbeeld fiscaal vriendelijker zijn om de afkoopsom van partneralimentatie in één keer af te wikkelen, in plaats van dit over meerdere jaren te spreiden. Ook bij de afwikkeling van pensioenen en lijfrentes kan voljaars fiscaal partnerschap nodig zijn om dit fiscaal neutraal te kunnen doen. Daarnaast kan de belastingvrije toedeling van de echtelijke woning aan een van de partners fiscaal gunstiger zijn als er voor voljaars fiscaal partnerschap wordt gekozen.

Advies op maat bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant

Het is onverstandig om standaard te kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap in het echtscheidingsconvenant, omdat dit de aangifte inkomstenbelasting onnodig complex kan maken. Het is daarom belangrijk om alleen te kiezen voor voljaars fiscaal partnerschap als er een duidelijke fiscale reden voor is. Neem contact op met Juist Echtscheidingsfiscalisten voor een check van je convenant en om te bespreken wat in jouw situatie de beste keuze is.

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Scheiden zonder fiscale risico's?

In de  brochure kun je lezen waar je bij de afwikkeling  rekening mee moet houden.

Fiscale echtscheidingscheck